Obeb okek hesaplayici

Obeb / Okek :
1. Sayıyı Giriniz :
2. Sayıyı Giriniz :

Obeb nedir ?

Ortak bölenlerin en büyüğü cümlesinin kısaltılmış halidir. 

Obeb nasıl bulunur ?

Verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Ortak olan asal çarpanlardan üsleri en küçük olanlarla üsleri eşit olanlardan birer tanesinin çarpımı bu sayıların ortak bölenlerinin en büyüğünü verir.

Okek nedir ?

Ortak katların ne küçüğü cümlesinin kısaltılmış halidir.

Okek nasıl bulunur ? 

Öncelikle verilmiş olan sayılar asal çarpanlarına ayrılır. Ortak olan asal çarpanlardan üsleri en büyük olanlarla üsleri eşit olanlardan birer tanesi ve ortak olmayanların tümünün çarpımı ortak katların en küçüğü sayısını verir.

Asal sayı nedir ? 

Asal sayı demek 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır demektir . En küçük asal sayı 2 sayısıdır. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı bulunmamaktadır . Yani iki sayısı dışındaki tüm asal sayılar tek sayıdır. Asal sayılar kümesi { 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ... } şeklindedir.

 

Okullarda sorulurken 

X sayısının  Kaç tane pozitif böleni vardır ,tamsayı böleni kaç tanedir ,  Pozitif bölenlerinin toplamı ne kadardır, Pozitif bölenlerinin çarpımı kaçtır gibi şekillerde sorulur.

 

Konu ile İlgili Benzer Aramalar
  • obeb hesaplayıcı
  • okek online hesaplayıcı makinesi