Arama Yap

İnternet sitenizin boyutu ne kadar düşükse kullanıcı deneyiminiz o kadar iyi olacaktır. Hızlı yüklenen bir site doğal olarak kullanıcılar tarafından daha fazla sevilecektir. Web sitenizin boyutunu öğrenmek için yukardaki kutuya site adresinizi yazmanız yeterlidir.

Böylelikle Kilobyte cinsinden sitenizin boyutunu hesaplaypabilirsiniz.

Web sayfası boyutu hesaplama

İdda nedir ?

Türkiye 'de oynanan futbol, tenis, basketbol ve voleybol sonuçlarını tahmin ederek oynanan bahis oyunudur. Milli Piyango tarafından düzenlenir ve Türkiyenin en fazla oynanan kumar oyunudur. Minimum bahis sayısı oranına dikkat ederek kuponlar doldurulur.

 

Misli kavramı ise sonucu tutturmanız sonunda kazanacağınız ikramiye misli rakamı ile çarpılır. Böylece sizin kazandığınız ikramiye tutarı bulunur. Oynayabilmek için minimum 3 TL para yatırmak gerekir. Her kolon doldurmanın maliyeti ise 1 TL dir.

 

Sistemli kupon hesaplama nedir

Tahminde bulunulan maç sayısı ile sistem alanındaki işaretlemeniz gereken sayının sistemli bir şekilde hesaplanması işlemidir. Kazanç hesaplama ise yukarda dediğimiz gibi tutturulan maç sayısı ve misli oranı ile bulunur.

 

İdda kupon tahminleri hesaplaması nasıl yapılır ?

Kimi zaman yapay zeka , kimi zaman önceden girilen verilerin ayrıştırılması algoritması kullanılarak yapılır. Ancak bu çalışmaların hiç biri banko olamaz. Çünkü adı üzerinde tahmindir.

 

 

İddaa oran hesaplama programı

Bu sayfamızdaki pratik araç ile rakam ile yazılmış uzun sayıları kolayca yazı ile nasıl yazıldığını görebilirsiniz. Örnek olarak göstermek gerekirse.

 

Sayı giriniz bölümüne 15522115552111515122 yazıyoruz. Ne kadar uzun bir sayı değil mi :) Hesapla dediğimizde ON BEŞ SEKSİLYON BEŞ YÜZ YİRMİ İKİ KENTİLYON YÜZ ON BEŞ KATRİLYON BEŞ YÜZ ELLİ İKİ TRİLYON YÜZ ON BİR MİLYAR BEŞ YÜZ ON BEŞ MİLYON YÜZ YİRMİ İKİ BİN yazdığını göreceksiniz.

 

Eğer aynı işlemi excel de yapmak istiyorsanız aşağıdaki modülü kullanabilirsiniz. RakamiYaziya fonksiyonunu kullanarak her hangi bir hücredeki rakamsal değeri yazı ile yazdırabilirsiniz.

 

Public Function RakamiYaziya(Para) 
  Dim ParaStr As String 
  Dim Lira As String, Kurus As String 
  
  If Not IsNumeric(Para) Then GoTo SayiDegil 
  
  ParaStr = Format(Abs(Para), "0.00") 
  
  Lira = Left(ParaStr, Len(ParaStr) - 3) 
  Kurus = Right(ParaStr, 2) 
  
  ParaCevir = IIf(Para < 0, "Eksi ", "") & Cevir(Lira) & " Lira " & Cevir(Kurus) & " Kuruş" 
  
  Exit Function 
  
SayiDegil: 
  RakamiYaziya= "GİRİLEN DEÐER SAYI DEÐİL!" 
End Function 

Private Function Cevir(SayiStr As String) As String 
  Dim Rakam(15) 
  Dim c(3), Sonuc, e 
  
  Birler = Array("", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz") 
  Onlar = Array("", "on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan") 
  Binler = Array("trilyon", "milyar", "milyon", "bin", "") 
  
  SayiStr = String(15 - Len(SayiStr), "0") + SayiStr 
  
  For i = 1 To 15 
   Rakam(i) = Val(Mid$(SayiStr, i, 1)) 
  Next i 
  
  Sonuc = "" 
  For i = 0 To 4 
   c(1) = Rakam(i * 3 + 1) 
   c(2) = Rakam(i * 3 + 2) 
   c(3) = Rakam(i * 3 + 3) 
   If c(1) = 0 Then 
    e = "" 
   ElseIf c(1) = 1 Then 
    e = "yüz" 
   Else 
    e = Birler(c(1)) + "yüz" 
   End If 
   e = e + Onlar(c(2)) + Birler(c(3)) 
   If e <> "" Then e = e + Binler(i) 
   If (i = 3) And (e = "birbin") Then e = "bin" 
   Sonuc = Sonuc + e 
  Next i 

  If Sonuc = "" Then Sonuc = "Sıfır" 
  
  Cevir = UCase(Mid(Sonuc, 1, 1)) + Mid(Sonuc, 2, Len(Sonuc) - 1) 
End Function
Rakamı yazıya çevirme