Mükemmel sayıyı bulma

Tam Sayı Giriniz

Mükemmel sayı nedir ?

Mükemmel sayı tamamen bir teoiridir. Mükemmel sayılar ile ilgili teorisinde, sayının kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayı. Diğer bir ifadeyle, bir mükemmel sayı, bütün pozitif tam bölenlerinin toplamının yarısına eşit olması gerekmektedir.

 

Örneğin 6 , 28 , 496, 8128, 33550336 sayıları mükemmel bir sayıdır. 6 sayısının kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşittir. Mesela 28 in tüm bölen sayıları 1,2,4,7,14 sayılarıdır. Bu sayıların toplamları ise 1+2+4+7+14=28 dir. Mesele sanırız anlaşılmıştır.

 

Bazı mükemmel sayılar

6,

28

496

8128

33550336

8589869056

137438691328

2305843008139952128,

2658455991569831744654692615953842176

191561942608236107294793378084303638130997321548169216

13164036458569648337239753460458722910223472318386943117783728128

144740111546645244279463731260859884815736774914748358 89066354349131199152128

Konu ile İlgili Benzer Aramalar