Nisbi harç hesaplama

Dava Değeri

Nisbi harç ne demektir ?

Adli, İdari her hangi bir yargı kurumuna dava açacağınız zaman yargı harcı alınır. Bu harç genel olarak nisbi harç ve maktu harç olmak üzere ikiye ayrılır. Maktu harç kesin ve belirli bir rakamı içerir. Bu da devletin her sene belirlediği bir tarife üzerinden alınır. Fakat nisbi demek bir dava tutarı yada rakam üzerinden belirli bir oran alınarak hesaplanır. Peşin harca ilave olarak bu harcıda öderiz. Yani dava açarken peşin harç + nisbi harç ödenir. Mahkeme gerekçeli karar ile ücreti vekalete hükmetmiş ise ve varsa vekalet suret harcı ve gider avansıda ödenir.

 

Nisbi harç saedece dava açarken değil nisbi karar ve ilam harcı olarakta alınır. Buradak nisbi kelimesi dava değerini ifade eder. Dava değeri ne kadarsa o değer üzerinden her yıl değişen bir oranda bu harcı ödemek durumunda kalırsınız. 

Nisbi harç dava masrafı hesaplama aracı

2016 yılı için güncel dava değeri üzerinden binde  68,31 inin dörtte biri alınır. Burada örnek verecek olursak dava değerinin 47.500 TL olduğunu varsayalım bu durumda 811,18 TL nisbi harç ödemek durumunda kalırsınız. Buna ilaveten başvuru harcı ve gider avansıda yatırırsınız. Yine karar ve ilam harcı olarakta bu nisbi harcı ödeyebilirsiniz.

Nisbi harç formülü 

Dava değeri * 68,31 / 1000 = Sonuç Sonuç / 4 = Nisbi harç

Konu ile İlgili Benzer Aramalar
  • nisbi harç nedir
  • yargılama gideri hesaplama 2016
  • dava ve icra takibi ile temyiz için nispi harç hesaplama robotu
Arama Yap