Kira vergisi hesaplama


Kira beyanname vergisi nedir ?

Gelir vergisi kapsamında olan kira beyanname vergisi kanunda şu şekilde tanımlanır. Kanunda adı geçen mal, hak ve gayrimenkulların kiraya verilmesi sonucu kira verenin karşılık olarak elde ettiği kira gelirinden alınan ve “gayrimenkul sermaye iradı” diye tanımlanan gelir vergisidir. Döviz olarak kontrat yapılan kiralarda ise güncel doviz kuru Türk Lirasına çevirilerek vergi hesaplaması yapılır.

Kimler kira vergisi öder

Kira gelirlerini  2016 yılı için belirlenen  ve yıllık olarak 3800 TL rakamının üzerinde ise siz kira için gelir vergisi ödemek durumundasınız. Kiraya verilmiş yerin mesken, konut veya işyeri olması durumu değiştirmez.

Kimler gayrimenkul sermaye iradı ödemez

Devlet tarafından her yıl güncellenen ve yeniden belirlenen istisna alt sınırın altında kalan kira gelirleri olanlar kira vergisi ödemez. 2016 yılı için yıllık kira alt sınırı 3800 Türk Lirasıdır. Birden fazla kira geliri olanlar için sadece bir konut için istisna indirimi uygulanır. Eğer boş olan konutunuzu birisine yardım amaçlı konaklaması için vermişseniz yine vergi ödemezsiniz. Ancak ortada bir kontrat varsa ve kiralar bankaya düzenli olarak yatıyorsa bu vergiyi ödersiniz.

 

Kira vergisi nasıl hesaplanır ?

  1. Öncelikle yıllık kira bedelini belirlersiniz. Bunu yapmak için aylık kira bedeli ile  12 yi çarpmak yeterlidir
  2. Eğer yıllık kira bedeli 3800 TL nin altında ise vergi ödemezsiniz. Eğer bu rakamın üstündde ise 3. adıma geçiniz.
  3. Yıllık kira bedeli  - İstisna indirim tutarı yapılarak istisna bedeli düşülür. 
  4. Yukarıdaki çıkan sonucun %25 i alınır.
  5. Çıkan % 25 lik sonuc yıllık kira bedelinden düşülür.

 

Örnek kira geliri vergisi hesaplama

 

2016 yılı içindeki kira gelirimizin yıllık bazda 40.000 TL olduğunu varsayalım. Bu kira gelirinden başka da gelir ve giderimiz olmasın. Bu durumda ödememiz gereken vergi tablosu aşağıdaki şekilde hesaplanır. Eğer bu hesabı  2015 yılı için yapacaksanız düşmeniz gereken istisna tutarı 3600 TL dir.

 

Yıllık kira tutarı40000
Devlet tarafından belirlenen istisna indirimi3800
Sonuç ( 40.000 - 3800 )36200
Kalan tutarın % 25 'ini hesapla9050
Vergiye tabi tutarı bul ( 36200 - 9050 )27150
Ödeneck gelir vergisi toplamı4887

 

Konu ile İlgili Benzer Aramalar
  • kira gelir vergisi hesaplama