Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama

* İşe Başlama Tarihi :
* İşten Ayrılma Tarihi :
* Aylık Bürüt Ücret :
İşverenden alınan diğer ücretler toplamı (giyecek yardımı,ikramiye, yol, yemek vb. ;Brüt) :

Kıdem ve ihbar tazminatı nedir ?

İhbar tazminatı iş kanunua göre çalışan işçinin doğal hakkıdır. Her hangi bir sebeple işveren tarafından işten  çıkarılan çalışana devletin tanıdığı işten çıkarma tazminatıdır. Kıdem tazminatı ise işyerinde çalışılan süre ile eşit orantılı olarak işveren tarafından işçiye ödenen tazminattır.

İşveren kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını vermez ve iş akdini bu kanunlar doğrultusunda sonlandırmazsa çeşitli yaptırımlara maruz aklır. İşinden kendi isteği ile ayrılan işçi kıdem tazminatı alamaz.

İhbar tazminatı kazanmak için

4857 zayılı iş kanunun 17. maddesine göre işten çıkarma kuralarına riayet etmeyen işveren ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İihbar tazminatına hak kazanmak için aşağıdaki şartların tutması gerekmektedir.

  • 6 aydan daha az sürmüş çalışmalarda bildirim yapılmasından iki hafta sonra fesih işlemi gerçekleşir.
  • 6 ay 1.5 sene arasında sürmüş iş için bildirim tarihinden 4 hafta sonra fesih işlemi gerçekleşir.
  • 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işlerde bildirim tarihinden 6 hafta sonra fesih işlemi gerçekleşir.
  • 3 yıldan daha fazla süren işlerde bildirim tarihinden 8 hafta sonra fesih işlemi gerçekleşir.

Eğer sözleşmede bu tarihlerin dışında bir tarih belirtilmişse sözleşmediki tarihler geçerlidir. Fakat sözleşmedeki tarihler yukarıdaki minimum tarihlerden daha aşağı olamaz. Süresiz işlerde ise bildirimin işçiye yapılması gerekir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır ?

Kabaca bir tabirde bulunacak olursak işyerinde kaç yıl çalışmışsanız her yıl için brüt maaşınız üzerinden kazanılan tazminattır. Mesela işyerinde 10 yıl çalışmışsanız ve maaşınız 2300 TL ise yaklaşık 23.000 TL kıdem tazminatı alırsınız.  Kıdem tazminatından sadece binde 7,59 tutarında damga vergisi kesilir bunun dışında bir kesinti yapılmaz.

 

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama aracı ile ilgili notlar : 

  1. İhbar tazminatından kesinti olarak : SGK primleri kesilmez, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.
  2. Kıdem tazminatından SGK ve Gelir Vergisi Kesintisi yapılmaz; Sadece Damga Vergisi kesilir.
  3. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için, hizmet akdinin en az bir yıl devam etmiş olması gerekir.
  4. Kıdem tazminatı hesabında kıdem tazminatı tavan ücretinin üzerindeki ücretler için tavan ücret kullanılmıştır.
Konu ile İlgili Benzer Aramalar
  • kıdem ve ihbar tazminat hesaplama makinesi
Arama Yap
Rastgele Hesaplama