Trafik cezası ve hgs erken ödeme indirimi hesaplama

Trafik Cezasını Yazınız :

Trafik cezası nedir ?

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere makbuz karşılığı kesilen cezadır. Örnek olarak kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, aşırı hızlı araba kullanmak, şerit ihlali yapmak, başkalarının güvenliğini sürecek şekilde araç kullanmak gibi sebeplerle verilebilir.

Trafik cezası maddeleri ve kodları

 • 46/2b Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek

 • 46/2-c Trafiği aksatacak veya başkalarının hayatını tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek

 • 46/2-d Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek

 • 46/2-e Motosiklet, otomobil,kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememek

 • 47/1-b Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak

 • 47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak

 • 52/1-d Kol ve grup halinde araç kullananlar, diğer araçların güvenle girebilecekleri bir açıklıklar bulundurmamak

 • 53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek.

 • 53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek.

 • 53/1-c Dönel kavşaklarda kurallarına riayet etmemek.

 • 53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek.

 • 54/1-a Geçme kuralları kurallarına riayet etmemek.

 • 54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek

 • 55 Geçilen araçların geçilmekte iken kurallara uymaması

 • 56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek

 • 56/1-b iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında geçişini zorlaştıran durumlarda ve dağlık ve dik yokuşlu yollarda karşılaşma halinde geçişi zorlaştırmak

 • 56/1-c Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

 • 56/1-d Trafik işareti bulunmayan dar yollardaki karşılaşmalarda geçiş kolaylığı sağlamamak

 • 57/1-a Kavşağa yaklaşırken yavaşlamamak ve geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermemek

 • 57/1-b Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkına riayet etmemek.

 • 57/1-c Kontrolsüz kavşaklarda motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara,motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araca geçiş hakkı vermemesi.

 • 57/1-d Işıklı trafik cihazları izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek

 • 57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak,yavaşlamak,taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak.

 • 57/1-f Aksine bir işaret bulunmayan kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek.

 • 58 İndirme ve bindirme kurallarına riayet etmemek.

 • 59 Yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak veya park etmek kural ve yasaklarına riayet etmemek.

 • 60 Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde ve hallerde duraklama yapmak.

 • 61/1-a Duraklamanın yasaklandığı yerlerde

 • 61/1-b Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde

 • 61/1-c Geçiş yolları önünde veya üzerinde

 • 61/1-d Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde

 • 61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde

 • 61/1-f Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda

 • 61/1-g Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde

 • 61/1-h Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde

 • 61/1-ı Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında

 • 61/1-m Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde

 • 61/1-n Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarda

 • 61/1-o Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde

 • 64/1-a/1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında gece seyrederken,yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken,benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak

 • 64/1-a/2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkları yakmamak

 • 64/1-a/3 Kuyruk (arka kenar) ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kullanmak

 • 64/1-b/1 Sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak

 • 64/1-b/2 Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanmak

 • 64/1-b/3 Karşılaşmalarda,ışıkların söndürmek

 • 64/1-b/4 Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakmak

 • 64/1-b/5 Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak ışık takılmak ve kullanmak

 • 64/1-b/6 Sadece park lambaları ile seyredilmek

 • 65/1-a Taşıma sınırı üstünde yolcu alınmak

 • 65/1-f Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmek(Bu maddenin sadece yük üzerine veya araç dışında yolcu bindirmek kısmından yazabilecekler.)

 • 65/1-g Yükü, karayoluna değecek,düşecek,dökülecek,saçılacak,sızacak,akacak ,kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek

 • 65/1-h Yükün, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklenmek

 • 65/1-ı Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları,ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmek

 • 65/1-j Bisiklet,motorlu bisiklet ve motosikletleri kurallarına uymadan sürmek

 • 66 Bisiklet,motorlu bisiklet ve motosikletleri kurallarına uymadan sürmek

 • 67 Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken,duraklarken veya park yaparken,sağa veya sola dönerken trafik kural ve yasaklarına uymaması

 • 72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanılanmak

 • 73 Araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca kullanmak,araçlardan bir şey atmak ve dökmek,seyir halinde sürücülerin telefonla görüşmek

 • 74 Yaya veya okul geçitlerinde aracı yavaşlatmamak geçitlerden geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermemek

 • 75 Okul taşıtlarının "DUR" işaretini yakmaları halinde diğer araç sürücülerinin araçlarını durdurmamaları okul taşıtı sürücülerinin "DUR" işaretinin sadece öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında yakmamaları veya gereksiz yere yakmaları

 • 76 Demiryolu geçitlerinde, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmek,ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" işaretine riayet etmemek bariyer varken geçide gitmek, kontrolsüz geçiş yapmak.

 • 77/1-b Taşıt yolu üzerinde bulunan özel işaret taşıyan gözleri görmeyen kişilere gerekli yardımı yapmamak,yol vermemek,gerekiyorsa durmamak.

 • 77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek

 • 78/1-a Otomobil ve minibüs cinsi taşıtlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak

 • 78/1-b Motosikletlerde sürücülerin korumu başlığı ve korumu gözlüğü,yolcuların ise korumu başlığı bulundurmaması ve kullanmaması

 • 81/1-a Kaza mahalinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak

Hgs cezası nedir ?

Hgs ve karayolları gişelerinden geçterken hgs de kredi olmaması sonucu hemen ceza kesilmez. On gün içinde eğer hala hgs nize kredi yüklemesi yapmadıysanız. Geçiş ücretinin 10 kadır kadar hgs ihlal cezası gelir.

Trafik ve Hgs geçiş cezası indirim için kaç gün önce ödenmelidir ?

Tüm trafik cezalarını tebliğ tarihihnden itibaren 15 gün içinde öderseniz %25 indirim alırsınız. Diğer bir deyişle %75 lik kısmını ödersiniz. Bu cezayı Ptt şubelerine, Vakıfbank, Ziraat bankası ve anlaşmalı tüm banka şubelerinden ödeyebilirsiniz. Tebligat eğer muhtarlığa bırakmışsa tebliğ tarihi muhtarlığa bırakıldığı tarihten itibaren başlar.

Hgs ve trafik cezası sorgulama

Hızlı geçiş sistemi ihlal sorgulama için https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/bosCSC/hgs.jsf sayfasından geçiş ihlallerini sorgulayabilirsiniz. Fakat ceza ödeme yapamazsınız. Aslında bu gerçekten büyük bir eksiklik. İnşallah ptt beyana dayalı ceza ödemelerini bir an önce online olarak almaya başlar.

Kırmızı plakalı araçlara ceza yazılmaz

Aşağıda tek tek yazılı kırmızı plakalı araçlara ceza yazılmaz. Ve trafikte geçiş üstünlüğü vardır. Yazılsa bile sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Buna ek olarak hakim , savcı ve milletvekillerine trafik cezası yazılamaz. 

 • 0001 Tbmm meclis başkanı
 • 0002 Başbakanlık
 • 0003 Anayasa mahkemesi başkanı
 • 0004 Genelkurmay başkanı
 • 0005 Dışişleri bakanı
 • 0007 Başbakan yardımcısı
 • 0011 Spordan sorumlu devlet bakanı
 • 0016 Milli savunma bakanı
 • 0017 İçişleri bakanı
 • 0018 Maliye bakanı
 • 0021 Sağlık bakanı
 • 0023 Tarım ve köyişleri bakanı
 • 0025 Sanayi ve ticaret bakanı
 • 0026 Milli eğitim bakanı
 • 0027 Turizm ve Şehircilik bakanı
 • 0028 Enerji ve Tabi kaynaklar bakanı
 • 0029 kuvvet komutanları ( Kara , Hava, Deniz )
 • 0030 Çevre orman bakanı
 • 0035 Adalet bakanı
Konu ile İlgili Benzer Aramalar
 • 9085 trafik ceza kodu
 • kırmızı plakalı araçlar
 • hgs erken ödeme indirim hesaplama
 • trafik cezası erken ödeme indirimi nasıl hesaplanır
 • ceza kaç gün içinde ödenirse indirimli olur